Rreth nesh
Ndërmjet pulës më të shijshme dhe shërbimit më mikpritës është Te Halimi.


Duke redefinuar shijen e pulës së pjekur – Te Halimi po e veçon veten nga konkurenca me salca shtëpiake, që garantojnë një experience të veçantë dhe ngjallin gurmandin në gjithkënd. Atmosfera e krijuar në restauranin në Prizren, së shpejti do të përforcohet prej restaurantit të rri në Prishtinë dhe do të ofrojë një restaurant më të afërt për klientët tanë të cilët udhëtojnë për tu kënaqur me ushqimin.Eksperienca


Te Halimi si brend përcillet nga një atmosferë e relaksuar, që mëvete përmban shërbim të sjellshëm, dhe që nuk ka dështuar në kënaqjen e vizitorëve. Buzëqeshjet çdoherë kanë qenë pjesë integrale e kënaqësisë që u ofrojmë klientëve, dhe neve asnjëherë nuk na mungojnë. Ushqimi e kurorëzon shërbimin, dhe na bën të paharueshëm!